NB!

Hetkesündmuste ja olukorra valguses on Paide Linnavalitsus andnud korralduse lasteasutustele edastada info kõigile lapsevanematele: Kõik lapsed ja asutuse töötajad, kes on tulnud reisilt väljaspoolt Eestit, peavad jääma koju ja jälgima oma tervist 14 päeva. Samaaegselt ei tohi käia ka trennides, huvikoolis ja muudes rahvarohketes kohtades. Operatiivne info on leitav Paide linna kodulehelt ja edastatakse lapsevanematele direktori poolt ...

Võtame tööle!

Tarbja Lasteaed-Kool võtab tähtajalise lepinguga 01.02-31.05.2020 tööle sotsiaalpedagoogi 0,5 ametikohaga. CV ja haridust tõendavad dokumendid saata margit@tarbjakool.edu.ee või Kooli tee 1 Tarbja 72759 Paide linn hiljemalt 24. 01.2020