Muudatus lasteaia osalustasu arvete maksmisel

Vastavalt Paide Linnavolikogu määrus nr 12 15.02.2018 Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuste andmise kord §3 punkt 2 kohaselt tasub vanem lasteaia osalustasu igakuiselt jooksva kuu eest.

Seega järgides Linnavolikogu määrust, saavad lapsevanemad oktoobri kuu arvele lisaks ka novembri oma. Edaspidi tulevad arved jooksva kuu eest.

https://www.riigiteataja.ee/akt/401032018003

 

Lugupidamisega

 

Margit Silluta

Direktor

Tarbja Lasteaed-Kool

3847407, 5250732

margit@tarbjakool.edu.ee