NB!

Hetkesündmuste ja olukorra valguses on Paide Linnavalitsus andnud korralduse lasteasutustele edastada info kõigile lapsevanematele:
Kõik lapsed ja asutuse töötajad, kes on tulnud reisilt väljaspoolt Eestit, peavad jääma koju ja jälgima oma tervist 14 päeva. Samaaegselt ei tohi käia ka trennides, huvikoolis ja muudes rahvarohketes kohtades.
Operatiivne info on leitav Paide linna kodulehelt ja edastatakse lapsevanematele direktori poolt ELIISis, kooli kodulehel, kooli FaceBooki lehel ja Stuudiumis

Säilitame kaine mõistuse ja rahuliku meele!
Hoidkem üksteist

Lugupidamisega

Margit Silluta

direktor