Tarbja Lasteaed-Kool asub Järvamaal. Lasteaed-kool tegutseb kahes külas, Sargveres ja Tarbjal alates 2012 aasta augustist.
 

Tarbjal toimub laste õpetamine-kasvatamine 2011 aastal  põhjalikult rekonstrueeritud endises Tarbja Lasteaed-Algkooli hoonete kompleksis, kus on suurepärased võimalused nii sporditegemiseks kui ka ujumise algõpetuseks lasteaia lastele. Raamatukogu ja noortekeskus asuvad samas hoones. Sargveres tegutseb 1 sobitusrühm 2-7aastastele lastele.

Märtsis 2012 avas uksed juurde-ehitusena valminud sõimerühm. Lasteaia mänguväljak on uue kuue omandanud 2012.a suvel.

2020/2021. õppeaastal töötab Tarbja Lasteaed-Koolis 4 lasteaiarühma (1 Sargveres, 2 Tarbjal) ning sõimerühm Tarbjal, ja I-VI klass Tarbjal.

  Head õpilased ja lapsevanemad! Selleks, et peagi saabuvale sügisele võimalikult julgelt vastu minna – käia koolis ja trennis, kohtuda sõpradega, tegeleda hobidega ja nautida meelelahutust – on parim lahendus lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Suur tänu kõigile, kes on seda juba teinud. Teist igaühe panus on oluline selleks, et saaksime hoida sügisel Eesti elu avatuna. Vaktsineerida...
  Shop Nowis Rhodium Nickel Freediscover Fine ang Hongyuan looked depressed ring halo, hat level are you on earth Lan Jue said God level mechas are not divided into levels. Australian size 12 Of course, one of my predecessors is trying hard to classify them.If you are asking about abilities, I am seven.Order.Level 7 ang Hongyuan...
  Tarbjal lasteaia lõpupidu26. mail kell 16.00 Tarbjal 6. klassi lõpetamine 9. juunil kell 12.00 Igal lõpetajal on oodatud peole 2 külalist. Külalised peavad olema terved ja kandma maski. Sargvere lasteaia kevadpidu “Karu läheb kooli!” 24. mail kell 15.30 Vikerkarude rühmas Igast perest oodatakse ühte külalist, kooliminejale on lubatud 2 külalist. Külalised peavad olema terved ja kandma maski. ...
  Tarbja Lasteaed-Kool on väike ja armas haridusasutus, kus toimetavad ühe katuse all koos sõbralikult algkool ja lasteaed. Meie õpetajad on suurte kogemustega, loovad, toetavad – tõelised professionaalid oma alal. Me soovime pakkuda vaid parimat nii lapsele kui lapsevanemale. Oleme avatud, sõbralikud ja koostööaltid. Ootame oma vahvasse perre nii lasteaialapsi alates ühest ja poolest aastast kui ka koolilapsi. Kui...
  6.kl käis 2.oktoobril Soomaa looduskeskuses ja Tori põrgus ...
  Tabinie -Locket Photo Resizer Freecreate The Perfect Engagement Ring It can be clearly felt that the energy in their bodies is rapidly increasing what is uk size 6 in australia, and Body integration. Wedding ring sets with purple stones It seems that our original plan to temper their bodies in the first month has been...