Tarbja Lasteaed-Kool asub Järvamaal. Lasteaed-kool tegutseb kahes külas, Sargveres ja Tarbjal. Alates 2012 aasta augustist ei saa küll enam lapsed Sargveres  koolis käia, kuid lasteaed tegutseb edasi kümmekond aastat tagasi renoveeritud endises kolhoosikontoris, mis asub Sargvere mõisapargi servas. Samas hoones toimub ka noortekeskuse töö. Lasteaialastele on rajatud sobiva suuruse ja kujundusega mänguväljak ning spordiplatsil  on võimalik kõigil  väikestel ja suurtel spordiüritusi korraldada või lihtsalt mängimas ja liikumas käia.

 

Tarbjal toimub laste õpetamine-kasvatamine 2011 aastal  põhjalikult rekonstrueeritud endises Tarbja Lasteaed-Algkooli hoonete kompleksis, kus on suurepärased võimalused nii sporditegemiseks kui ka ujumise algõpetuseks lasteaia lastele. Raamatukogu ja noortekeskus asuvad samas hoones.

Märtsis 2012 avas uksed juurde-ehitusena valminud sõimerühm. Lasteaia mänguväljak on uue kuue omandanud 2012.a suvel.

2017/2018. õppeaastal töötab Tarbja Lasteaed-Koolis 4 lasteaiarühma (1 Sargveres, 2 Tarbjal) ning sõimerühm Tarbjal, ja I-VI klass Tarbjal. (180625)

  21.novembril võttis lasteaiapere vastu koolilapsed, kes olid muutunud kauniteks kadrideks. Kool tantsiti ja lauldi ning lahendati mõistatusi. ...
  05.11.18 käisid koolilastel külas väikesed mardisandid lasteaiast. Koos mängiti erinevaid mänge ja lauldi mardilaule, mõistatati mõistatusi ning jagati mardiõnne. Rohkem pilte meie FB-lehelt. ...
  2.novembril 1988.aastal avas uksed Tarbja Lastepäevakodu “Pääsupesa”. Sel laupäeval, 3.novembril olid meie majja oodatud kõik, kes nende aastate jooksul andnud oma panuse kooli ja lasteaia arengusse. Külalised said osa kaunist kontsert-aktusest ja maitsvast tordist ning kringlist. Vaata pilte meie kooli FB-lehel. ...
  MTÜ Lastekaitseliit saatis meile programmi “Kiusamisest vabaks” raames elupäästvaid karudega helkureid. Täname! ...
  Vastavalt Paide Linnavolikogu määrus nr 12 15.02.2018 Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuste andmise kord §3 punkt 2 kohaselt tasub vanem lasteaia osalustasu igakuiselt jooksva kuu eest. Seega järgides Linnavolikogu määrust, saavad lapsevanemad oktoobri kuu arvele lisaks ka novembri oma. Edaspidi tulevad arved jooksva kuu eest. https://www.riigiteataja.ee/akt/401032018003   Lugupidamisega   Margit Silluta Direktor Tarbja Lasteaed-Kool 3847407, 5250732 margit@tarbjakool.edu.ee   ...
  18. septembril osalesid meie lasteaia Mõmmikute rühma lapsed Järvamaa lasteaedade spordipäeval Kabalas.   ...
  Septembrist alustab õpilasomavalitsus uue koosseisuga. ÕE esimees : Sandra Hallika Aseesimehed, protokollijad- Regiina Arro, Annemai Pärt ÕE liikmed: Tanel-Kaspar Kristjuhan, Mirjam Koemets, Laura-Liisa Kelder ...
  Lugupeetud lapsevanemad! Alates 16.01.18.a.  ei sõlmita enam lapsevanematega kohakasutuslepinguid. viide: Paide Linnavalitsuse määrus “Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”  https://www.riigiteataja.ee/akt/413012017015   ...
  Ootame teid 20. septembril kell 18.00 Tarbjale lapsevanemate üldkoosolekule. 2018-19 õppeaasta: Räägime plaanidest, muutustest koolis, koostöövõimalustest Järvamaa Rajaleidja keskusega, tugiteenustest, toitlustamisest, ringitegevusest- direktor Margit Silluta Hoolekogu uute liikmete valimine Külas on Paide Täiskasvanute Keskkooli direktor Anneli Suits- täiskasvanute koolitus- ja õppimisvõimalustest Paide lastekaitsetöötajad tutvustavad ennast, räägivad koostöövõimalustest Tiit Lastik – koostööst kiriku ja kooli vahel Klassi- ja rühmakoosolekud. ...