Tarbja Lasteaed-Kool asub Järvamaal. Lasteaed-kool tegutseb kahes külas, Sargveres ja Tarbjal alates 2012 aasta augustist.
 

Tarbjal toimub laste õpetamine-kasvatamine 2011 aastal  põhjalikult rekonstrueeritud endises Tarbja Lasteaed-Algkooli hoonete kompleksis, kus on suurepärased võimalused nii sporditegemiseks kui ka ujumise algõpetuseks lasteaia lastele. Raamatukogu ja noortekeskus asuvad samas hoones. Sargveres tegutseb 1 sobitusrühm 2-7aastastele lastele.

Märtsis 2012 avas uksed juurde-ehitusena valminud sõimerühm. Lasteaia mänguväljak on uue kuue omandanud 2012.a suvel.

2020/2021. õppeaastal töötab Tarbja Lasteaed-Koolis 4 lasteaiarühma (1 Sargveres, 2 Tarbjal) ning sõimerühm Tarbjal, ja I-VI klass Tarbjal.

  6.kl käis 2.oktoobril Soomaa looduskeskuses ja Tori põrgus ...
  Vahepeal elasime juba üsna rahulikku ja tavapärast elu, kuid nüüd näitavad COVID-19sse nakatunute numbrid jälle kiiret tõusutrendi. Seega on Paide linna haridusjuhid koostöös Paide linnavalitsuse vastavate ametnike ja eesotsas linnapeaga mitmeid kordi pidanud nö kriisikoosolekuid, et ühiselt kokku leppida, kuidas käituda ja millest lähtuda otsuste tegemisel. Ühiselt on kokku lepitud, et püütakse igal juhul töötada nii tavapärases...
  12.oktoobril toimus Roosna-Alliku Põhikoolis ettevõtlike laste sügiskool „Laseme ideed lendu”, kus osalesid meie kooli 4.-5. klass. Lapsi koolitas noorsootöötaja-koolitaja Marika Valter ning Järvamaa Arenduskeskusest Reelika Lepik. Projekt toimus koostöös Järvamaa Arenduskeskusega ning selle toimumist rahastati EL Regionaalarengu Fondist. Õpilased jagati kolmeliikmelistesse meeskondadesse ning iga võistkond pidi üheskoos 10 minutiga paberile panema kõik mõtted ja probleemid teemal,...
  Tarbja raamatukogu korraldas teist aastat järjest suvelugemise. Sellel aastal oli kõige tublimad lugejad Tanel-Kaspar Kristjuhan (12 raamatut), Joosep Talviste (7 raamatut) ja Indrek Bombul ( 5 raamatut). ...
  29. oktoobril toimus koolis esmakordselt teatrite õhtu, kus õpilased esitasid erinevaid väikeseid etteasteid. Üritus oli avatud kõigile ning rõõm oli näha saalis väga palju rahvast. Kõigil oli võimalus soetada toetajakaart, mille maksumus oli 1 euro. Õhtuga koguti 73 eurot. Aitäh, kõikidele toetajatele. ...
  Tarbja Lasteaed-Kooli õpetajad on algatanud koostöös õpetajate ja lapsevanematega e-õppepäevade läbiviimise koolis. Möödunud kevad tõi kaasa palju uusi olukordi. Õppimine ei toimunud enam klassiruumides ega koolimajas. Eriolukorra ajal sattusid keerulisse olukorda nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad, mis pani meid tõsiselt järele mõtlema, kas meie valmisolek ja oskused on ikka nõudmiste tasemel, kus...
  Meie väikene kool pälvis haridusprogrammi Ettevõtlik Kool standardi tunnustuse- kvaliteedimärgi, mis viitab põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale. ...