Tarbja Lasteaed-Kool asub Järvamaal. Lasteaed-kool tegutseb kahes külas, Sargveres ja Tarbjal. Alates 2012 aasta augustist ei saa küll enam lapsed Sargveres  koolis käia, kuid lasteaed tegutseb edasi kümmekond aastat tagasi renoveeritud endises kolhoosikontoris, mis asub Sargvere mõisapargi servas. Samas hoones toimub ka noortekeskuse töö. Lasteaialastele on rajatud sobiva suuruse ja kujundusega mänguväljak ning spordiplatsil  on võimalik kõigil  väikestel ja suurtel spordiüritusi korraldada või lihtsalt mängimas ja liikumas käia.

Tarbjal toimub laste õpetamine-kasvatamine 2011 aastal  põhjalikult rekonstrueeritud endises Tarbja Lasteaed-Algkooli hoonete kompleksis, kus on suurepärased võimalused nii sporditegemiseks kui ka ujumise algõpetuseks lasteaia lastele. Raamatukogu ja noortekeskus asuvad samas hoones.

Märtsis 2012 avas uksed juurde-ehitusena valminud sõimerühm. Lasteaia mänguväljak on uue kuue omandanud 2012.a suvel.

2017/2018. õppeaastal töötab Tarbja Lasteaed-Koolis 4 lasteaiarühma (1 Sargveres, 2 Tarbjal) ning sõimerühm Tarbjal, ja I-VI klass Tarbjal. (180625)

  18. septembril osalesid meie lasteaia Mõmmikute rühma lapsed Järvamaa lasteaedade spordipäeval Kabalas.   ...
  Septembrist alustab õpilasomavalitsus uue koosseisuga. ÕE esimees : Sandra Hallika Aseesimehed, protokollijad- Regiina Arro, Anne Mai Pärt ÕE liikmed: Tanel-Kaspar Kristjuhan, Mirjam Koemets, Laura-Liisa Kelder ...
  Lugupeetud lapsevanemad! Alates 16.01.18.a.  ei sõlmita enam lapsevanematega kohakasutuslepinguid. viide: Paide Linnavalitsuse määrus “Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”  https://www.riigiteataja.ee/akt/413012017015   ...
  Ootame teid 20. septembril kell 18.00 Tarbjale lapsevanemate üldkoosolekule. 2018-19 õppeaasta: Räägime plaanidest, muutustest koolis, koostöövõimalustest Järvamaa Rajaleidja keskusega, tugiteenustest, toitlustamisest, ringitegevusest- direktor Margit Silluta Hoolekogu uute liikmete valimine Külas on Paide Täiskasvanute Keskkooli direktor Anneli Suits- täiskasvanute koolitus- ja õppimisvõimalustest Paide lastekaitsetöötajad tutvustavad ennast, räägivad koostöövõimalustest Tiit Lastik – koostööst kiriku ja kooli vahel Klassi- ja rühmakoosolekud. ...
  2018/19 õppeaasta pidulik aktus toimub 3. septembril algusega kell 10.00 ...
  14.mail toimus Tarbja Lasteaed-Koolis meeleolukas perepäev, millega ühtlasi tähistati ka emadepäeva. Perepäevi on meil varemgi korraldatud ja nad kõik on olnud erilised ja vahvad. Seekordne perepäev aga oli täiesti eriline, sest suur osa selle korraldamisest jäi seekord lapsevanemate kanda. Ja koos saime me toredasti hakkama! Austasime emasid armsa kontsertiga, mängisime ja hullasime, nautisime ülirikkalikku piknikulauda ja tundsime...
  Tarbja Lasteaed-Koolis toimus 18.04.2018 südamekuu raames liikumisüritus “Liigume ja mängime südamest” .   ...
  Mõmmikute rühm ja suuremad lapsed Vikerkarudest käisid uudistamas, kuhu voolab kraanivesi peale kasutamist ja mis temast seal edasi saab. Muuhulgas tutvustati lastele ka mulla valmistamise retsepti. Paide Reoveepuhasti järel külastasid rühmad ka Paide jäätmejaama, kus lubati piiluda konteineritesse ja õpetati, miks liigiti kogumine kasulik on. ...
  23. aprill lasteaia kevadine spordipäev 9. mai kell 16.00 emadepäev Sargvere lasteaias 10. mai lapsevanemate üldkoosolek kell 18.00 11. mai suuhügieeni koolitus lastele (lasteaed ja kool) 14. mai perepäev kell 16.00-17.30 (lasteaed ja kool) 28. mai lasteaia lõpupidu- kooli saatmise pidu kell 16.00 ...