Õppenõukogu

2019/2020 õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise ajad-

20.09.2019
31.08.2020

2018/2019 õppeaasta õppenõukogu koosolekute toimumise ajad-

28.08.2019

31.08.2018