Töötajad

Tarbja Lasteaed-Kool

Direktor  – Margit Silluta  margit@tarbjakool.edu.ee, tel. 3847407, 5250732

Juhiabi – Pille Saviste info@tarbjakool.edu.ee, tel 3847406, 5094813

Kooli raamatukoguhoidja – Ebe-Kai Stein  tarbja.raamatukogu@mail.ee

Sotsiaalpedagoog – Egel Margus egelmargus@gmail.com  tel. 53448489

Tarbja õppekoht

Lasteaiaõpetajad

Klassiõpetajad

 • Kristel Orav
 • Dorrys Aruoja
 • Urve Salm

Aineõpetajad

  • Tiina Murga, tööõpetus
  •  Karita Rander (lapsehoolduspuhkusel)
  • Andris Pent, kehaline kasvatus

Kristel Orav, muusika
Merle Salm, abiõpetaja

Muu personal

 • Merle Mutli, kokk
 • Kairi Kapitonov, abitööline
 • Marju Leht, la õpetaja abi
 • Mirjam Rehtla, la õpetaja abi
 • Piret Lillenthal, la õpetaja abi
 • Kaida Rehtla, koristaja
 • Marko Heinaste, majahoidja