Töötajad

Tarbja Lasteaed-Kool

Direktor  – Kersti Kivisoo  tel. 58506649, kersti.kivisoo@paidepk.ee

Juhiabi – Pille Saviste info@tarbjakool.edu.ee, tel 3847406, 5094813

Kooli raamatukoguhoidja – Ebe-Kai Stein  tarbja.raamatukogu@mail.ee

Sotsiaalpedagoog – Egel Margus egelmargus@gmail.com  tel. 53448489

Tarbja õppekoht

Lasteaiaõpetajad

 • Kersti Mandre
 • Eve Part
 • Tiina Murga
 • Karmen Piisner (lapsehoolduspuhkusel)
 • Leili Simson
 • Marge Liivoja
 • Marika Norma

Klassiõpetajad

 • Margit Rubel
 • Ele Enn
 • Urve Salm

Aineõpetajad

  • Tiina Murga, tööõpetus
  • Andris Pent, kehaline kasvatus
  • Kristel Orav, muusika

Piret Rebane, õpetaja abi
Merle Salm, abiõpetaja

Muu personal

 • Õnne Toomsalu, kokk
 • Kairi Kapitonov, koristaja
 • Marju Leht, la õpetaja abi
 • Mirjam Rehtla, la õpetaja abi
 • Piret Lillenthal, la õpetaja abi
 • Marko Heinaste, majahoidja
 • Vira Demura, tugiisik