Ajalugu

Koolilood Paide vallast

1939.a oli Paide vallas 5 kooli:

 • Sargvere
 • Mündi
 • Mäo
 • Purdi
 • Mustla

Kool aga elab ja hingab ning areneb keskkonnas ja muutuvas ajas. Järgnevalt on toodud ülevaade Paide vallas erinevatel aegadel tegutsenud koolidest.

Sargvere kooli lugu

Sargvere kooli on esmakordselt mainitud 1835.a Järva-Peetri tookordse pastori C. M. Henningi aruandes. Ka 1839.a. oli kool veel olemas, kuid siis kadus mitmekümneks aastaks.

Pidev õppetöö algas Sargvere koolis 1867.a. Nendel aegadel asus Sargvere kool Nurmsis, Jalapuu talus, koolmeistriks oli Jalapuu talu perepoeg Jakop Viidebaum. Koolimaja ehitati1869.a, kuid peagi jäi see väikseks. Aastal 1909 ehitati uus koolimaja, mille hoone on säilinud tänaseni.

1919.a liideti kolm külakooli (Nurmsi, Palu ja Valgma) ning toodi Sargvere mõisa härrastemajja. 2002.a kolis Sargvere Põhikool kaasaja nõuetele vastavalt renoveeritud Lenini-nimelise kolhoosi kontorihoonesse.

Sargvere kooli nimed läbi aegade:

 • 1939.a—-Sargvere 6-klassiline Algkool
 • 1944-1961.a—-Sargvere 7-kl.kool, algul ka Sargvere 7-kl. Mittetäielik Keskkool
 • 1961-1986.a—-Sargvere 8-kl. Kool
 • 1986-1991.a—–Sargvere 9-kl. Kool
 • 1991-2007.a—–Sargvere Põhikool
 • 2007-2011.a——Sargvere Lasteaed-Algkool
 • 2011.asügisest liideti Sargvere Lasteaed-Algkool ja Tarbja Lasteaed- Algkool üheks Paide Valla Lasteaed-Kooliks.

Purdi kooli lugu

 • Purdi külakool asutati 1737.a.
 • 1921.a loodi Pikaküla, Eivere ja Sõmeru koolide baasil Purdi 6-kl. Algkool
 • 1921-1945.a—–Purdi 6-kl. Algkool
 • 1945-1962.a——-7-kl. kool
 • 1962-1970.a——4-kl.kool
 • 1965.a lisanduvad erivajadusega laste rühmad
 • 1970-1988.a——3-kl. kool
 • 1989-1991.a——9-kl.kool
 • 1991-2001.a—— Purdi Põhikool
 • 2001.a suleti  Purdi Põhikool õpilaste vähesuse tõttu

Mündi kooli lugu

Mündi kooli eelkäijaks oli Kirila kool (loodi 19.saj. 2. poolel)

1919.a toodi Kirila külast kool Mündi mõisa härrastemajja. Kooli nimeks sai Mündi 4-kl. Algkool. Mündi kool suleti 1965.a.

Mustla kooli lugu

 • 1786.a on Mustla külakooli asutamisaasta
 • 1921.a oli Mustla kool 2-kl. Algkool
 • 1944.a oli Mustla kool 7-klassiline
 • 1958.a  kahanes kool 4-klassiliseks
 • 1965-1966.õa õppis veel koolis 2 last ning kool suleti1966.a

Mäo kooli lugu

Mäo kool asus 1939.a Mäo ristis Rakvere-Pärnu maantee ääres (praeguse Statoili bensiinijaama juures). Kool suleti 1964.a.

Tarbja kooli lugu

 • 1990.a asutati Tarbja 4-kl. Algkool
 • 1994.a liideti Tarbja Algkool Tarbja Lasteaiaga ja uueks nimeks sai Tarbja Lasteaed–Algkool
 • 2011.a liidetakse Tarbja Lasteaed-Algkool ja Sargvere Lasteaed-Algkool üheks Paide Valla Lasteaed-Kooliks.

Paide valla koolide ajaloolise ülevaate koostas Sargvere muuseumitoa juhataja Sale Talviste (kauaaegne Sargvere kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja).