Hoolekogu

Hoolekogu

Moonika Tisler – lasteaia lastevanemate esindaja

Elis Terasmaa – lasteaia lastevanemate esindaja

Roi Koel – lasteaia lastevanemate esindaja

Anu Sein – lasteaia lastevanemate esindaja

Reelika Arro – õpilaste esindaja

Merili Ling – kooli lasteavanemate esindaja

Evelin Lankots – kooli lastevanemate esindaja

Lea Jõgeda – kooli lastevanemate esindaja

Urve Salm – õpetajate esindaja

Karmen Piisner – õpetajate esindaja

Anneli Suits – kooli pidaja esindaja

 Hoolekogu ülesanded:

  • Kooli tegevuse toetamine, õppe- ja kasvatustegevuse parendamisele kaasaaitamine;
  • Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine;
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide koostöö toetamine.