Hoolekogu

Hoolekogu

Tiina Murga – õpetajate esindaja

Urve Salm – õpetajate esindaja

Signe Roos – lasteaia lastevanemate esindaja

Kristiina Krimberg – lasteaia lastevanemate esindaja

Merili Alliku-Tõnise – lasteaia lastevanemate esindaja

Elly Pilv- lasteaia lastevanemate esindaja

Imbi Tihemets – kooli lastevanemate esindaja

Sigrid Malinovski – kooli lastevanemate esindaja

Evelin Lankots – kooli lastevanemate esindaja

Anita Koemets- kooli lastevanemate esindaja

Anneli Suits – kooli pidaja esindaja

Joosep Roo – õpilaste esindaja

 Hoolekogu ülesanded:

  • Kooli tegevuse toetamine, õppe- ja kasvatustegevuse parendamisele kaasaaitamine;
  • Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine;
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide koostöö toetamine.