Hoolekogu

Hoolekogu

Tiina Murga – lasteaia esindaja

Urve Salm – kooli esindaja

Egon Oraste – Mürakarude rühma esindaja

Ena Kimmel – Mõmmikute rühma esindaja

Merili Alliku-Tõnise – Vikerkarude rühma esindaja

Elly Pilv- Sipsikute rühma esindaja

Imbi Tihemets –  lastevanemate esindaja koolis

Rein Arro – lastevanemate esindaja koolis

Anneli Suits – kooli pidaja esindaja

Sandra Hallika – õpilasesinduse esindaja

 

 

Hoolekogu ülesanded:

  • Kooli tegevuse toetamine, õppe- ja kasvatustegevuse parendamisele kaasaaitamine;
  • Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine;
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide koostöö toetamine.