Võtame tööle!

Tarbja Lasteaed-Kool võtab tähtajalise lepinguga 01.02-31.05.2020 tööle sotsiaalpedagoogi 0,5 ametikohaga.

CV ja haridust tõendavad dokumendid saata margit@tarbjakool.edu.ee või Kooli tee 1 Tarbja 72759 Paide linn

hiljemalt 24. 01.2020