Õpilasomavalitsuse uus koosseis

Septembrist alustab õpilasomavalitsus uue koosseisuga.

ÕE esimees : Sandra Hallika

Aseesimehed, protokollijad- Regiina Arro, Anne Mai Pärt

ÕE liikmed: Tanel-Kaspar Kristjuhan, Mirjam Koemets, Laura-Liisa Kelder