Laske sisse mardisandid!

05.11.18 käisid koolilastel külas väikesed mardisandid lasteaiast. Koos mängiti erinevaid mänge ja lauldi mardilaule, mõistatati mõistatusi ning jagati mardiõnne. Rohkem pilte meie FB-lehelt.

Tarbja Lasteaed-Kool 30!

2.novembril 1988.aastal avas uksed Tarbja Lastepäevakodu "Pääsupesa". Sel laupäeval, 3.novembril olid meie majja oodatud kõik, kes nende aastate jooksul andnud oma panuse kooli ja lasteaia arengusse. Külalised said osa kaunist kontsert-aktusest ja maitsvast tordist ning kringlist. Vaata pilte meie kooli FB-lehel.

Muudatus lasteaia osalustasu arvete maksmisel

Vastavalt Paide Linnavolikogu määrus nr 12 15.02.2018 Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuste andmise kord §3 punkt 2 kohaselt tasub vanem lasteaia osalustasu igakuiselt jooksva kuu eest. Seega järgides Linnavolikogu määrust, saavad lapsevanemad oktoobri kuu arvele lisaks ka novembri oma. Edaspidi tulevad arved jooksva kuu eest. https://www.riigiteataja.ee/akt/401032018003   Lugupidamisega   Margit Silluta Direktor Tarbja Lasteaed-Kool 3847407, 5250732 margit@tarbjakool.edu.ee  

Õpilasomavalitsuse uus koosseis

Septembrist alustab õpilasomavalitsus uue koosseisuga. ÕE esimees : Sandra Hallika Aseesimehed, protokollijad- Regiina Arro, Anne Mai Pärt ÕE liikmed: Tanel-Kaspar Kristjuhan, Mirjam Koemets, Laura-Liisa Kelder

Muudatus lasteaeda vastuvõtmisel

Lugupeetud lapsevanemad! Alates 16.01.18.a.  ei sõlmita enam lapsevanematega kohakasutuslepinguid. viide: Paide Linnavalitsuse määrus "Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"  https://www.riigiteataja.ee/akt/413012017015  

Lapsevanemate üldkoosolek

Ootame teid 20. septembril kell 18.00 Tarbjale lapsevanemate üldkoosolekule. 2018-19 õppeaasta: Räägime plaanidest, muutustest koolis, koostöövõimalustest Järvamaa Rajaleidja keskusega, tugiteenustest, toitlustamisest, ringitegevusest- direktor Margit Silluta Hoolekogu uute liikmete valimine Külas on Paide Täiskasvanute Keskkooli direktor Anneli Suits- täiskasvanute koolitus- ja õppimisvõimalustest Paide lastekaitsetöötajad tutvustavad ennast, räägivad koostöövõimalustest Tiit Lastik – koostööst kiriku ja kooli vahel ...

Perepäev

14.mail toimus Tarbja Lasteaed-Koolis meeleolukas perepäev, millega ühtlasi tähistati ka emadepäeva. Perepäevi on meil varemgi korraldatud ja nad kõik on olnud erilised ja vahvad. Seekordne perepäev aga oli täiesti eriline, sest suur osa selle korraldamisest jäi seekord lapsevanemate kanda. Ja koos saime me toredasti hakkama! Austasime emasid armsa kontsertiga, mängisime ja hullasime, nautisime ülirikkalikku piknikulauda ja tundsime ...